Noriel - El Problema

Tú me dijiste, no querías mis besos (mis besos)
Y ahora, me suplicas buscando más que eso
Y yo, que no contesto tus llamadas pa' no volver a caer
P...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.