Young Thug - Homie

Uh
Uh
DJ Carnage times Thugger, you know what I'm sayin'?
Thugger times DJ Carnage, you know what I'm sayin'?
You know what I'm sayin' nigga?
Ya ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.