NAV - Both Sides

If Young Metro don't trust ya, I'm gon' shoot ya

Get my Maybach washed at the studio
I'm passing out xans to the groupie hoes
I got five on a Lam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.