Mike WiLL Made It - Razzle Dazzle

Ransom
Oh yeah, wizard
Know what I'm sayin'?
Feel like motherfuckin' avatar, nigga
Mercury, Pluto, yeah, yeah
On Pluto (Ear Drummers)

I know I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.