Chris Jeday - Ahora Dice

Baby
Chris Jeday (Chris Jeday)
Austin baby
J Balvin man
Ozuna baby, (Ozuna)

No quiere saber na' de mí
Ay, dime qué fue lo que yo hice mal
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.