Arcángel - Tu No Vive Así

Me acostumbré al software, ella no batea
No llegan a casa, no se capean
Solo modelos como Barea
Multiplica el 100, esa es la tarea
Yo soy el c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.