Lil Uzi Vert - Seven Million

You see I'm drippin' in baguettes, hey
You see I'm drippin' VVS, hey
You see me drippin' doin' the flex, hey

You see me flexin' on your bitch, do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.