Young Thug - Pick Up the Phone

Yaaah, oh yaaah
Ooooh, Thugger
Yeah, Travis Scott
Thugger, Thugger baby
Yaah

I pour a four up
I call your hoe up
Just to fuck her and show he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.