Thalía - Todo (Poso Se Thelo)

Yo era tan normal
(I used to be normal)
Y al conocer tu amor
(But when I met you)
Algo empezó a cambiar
(Started to change exactly)
Mi alma enlo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.