Lil Uzi Vert - Yamborghini Dream

Thugger
This shit don't stop
I, I recognize that
Nigga, this shit gon' keep goin', you know
With or without it
Ya dig?
808 Mafia

I'm with the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.