Travis Scott - 3500

Bandana wrapped-wrapped 'round your head
The bandana wrapped 'round your head
For niggas that's scared
Ain't nobody triller than me
Ain't nobody t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.