Pitbull - Mami Mami

Subelo Dj, Fuego
Dj Chino

Mr. Worldwide, Fuego

Mami mami, hace mucho tiempo que estoy puesto pa' ti
Estoy pa' lo mio, so ponte pa' mi
Sigo rompiendo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.