Lil Durk - Tryna' Tryna'

Cut that music off, I ain't wit' no other shit (I'm tryna' turn up)
I ain't tryna chill baby, I'm wit that fuckin' shit ( I'm tryna' turn up)
You came...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.