PARTYNEXTDOOR - Over Here

Girl this summer, you'll be looking for (yeah)
You'll be looking for me while I'm riding in
That brand new whip you wanted (ooh, yeah yeah)
All I e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.