Dj Khaled - I Wanna Be with You

It ain't nothin' for me to ball on you
It ain't nothin' for me to spoil you
If I adore you, I'mma give you that theory
I wanna be with you, I wanna be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.