Marteria - Feuer

Gib mir mehr Stoff, TNT und C4
Mister Molotov kann die Cocktails serviern'
Mister Lucifer hat mein Blog abonniert
Ich drück' den Knopf und dein Blo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.