Dj Khaled - Can't Stop

Shinin', grindin' on the shine
Flip it all the time
When we hustlin', Young Money gunnin'
Cash Money flippin', shit them every time
When we grindi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.