Lil Wayne - Gonorrhea

Sound like my mic is right
Ugh
I am not a human
Shout to all my moon men
Daddy call me Tune
Got them b****es tuned in
It's a crazy world so I st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.