Birdman - Know What I'm Doin'

[Chorus: x2]
Yeah, (I got the shoes wit' the matchin' fit check)
Yeah, (I got them jewels lookin' phat around my neck)
Yeah, (Take a picture) click...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.