The Notorious BIG - It Has Been Said

(feat. P. Diddy, Eminem, Obie Trice)

Ih.. ih, ih (it has been)
It has been, it has been, it has been
It has been said, that there has been known ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.