Swizz Beatz - Move Right Now

[Swizz]
Uhh, yeah yeah yeah
Yo yo, come on
Come on Eve, Swizz Beats
Drag-On baby

[chorus Swizz]4x
We want why'all to move right now

[Drag-O...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.