Playboi Carti - Choppa Won't Miss

Yeah! We ain't wasting no time
(Yo Pi'erre, you wanna come out here?)
Splat, splat, splat, woo!

Choppa won't miss a nigga
Choppa won't miss a ni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.