El Micha - Qué Nochecita

Sabes que me gusto
Que no fue solo un sueño
Que lo nuestro existe
Que te hecho de menos

Cuéntale, lo que paso
Cuéntale, el que te gusta soy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.