MC Fioti - Bum Bum Tam Tam

É a flauta envolvente que mexe com a mente
De quem 'tá presente
As novinha saliente
Fica loucona e se joga pra gente

Aí eu falei assim pra ela, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.