Natti Natasha - Amantes De Una Noche

Yeah yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah yeah

Aunque lo bueno se tarde, espero
No tengo prisa, pero es que quiero yo (baby tú solo dime y)
Estar con...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.