Lil Wayne - Family Feud

Yeah
Dedication 6, of course
Shout out Guru for sending me the beat, too
Young Angel, Young Lion
More Life, no dying
Yeah
Alright, I got it
Yea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.