Wisin - Andan Por Ahí

El Pentágono

Viven pendiente a nosotros
Tratan de hacer lo que hacemos (Ozuna)
Las mujeres también las tenemos
Trato 'e bajarle y no puedo

Mi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.