Bryson Tiller - Get Mine

(Godzilla is still alive!)
God!

Damn a lot of niggas done changed on me
(Damn they done changed on me)
Fuck if I care, I got Jackson, Grant and ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.