Bryant Myers - Un Ratito Más

Bryant Myers
Bad Bunny
Ah
Yeah
Oh
Yeah, yeah

Baby, si es por mí yo me quedo
Contigo toa' la noche completa
Pero a qué es que tú le tienes m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.