Bad Bunny - Pa Ti

Bad Bunny Baby

Te dijeron que soy un infiel (yeah)
Que no debes de confiar en mí
Dime si tú les vas a creer
Sabiendo que yo estoy puesto pa'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.