Daddy Yankee - Sola

Real hasta la muerte, baby
Welcome to the remix
Anuel
This is the remix (Farruko)
Sola
La herencia
DY

En este infierno, oh
Y uno en el bazaa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.