Drake - Wu-Tang Forever (Remix)

Tongue kisses, stank hoes at the Coachella
Thank the Lord she never listen what a hoe tell her
Not only could I do better, but I know better
How co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.