DeJ Loaf - Hey There

Future Hendrix
DeJ Loaf, I got you, baby
You got what I want
You got what I want
And I got what you need
Hey there, hey there
Freeband gang
Wha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.