Fetty Wap - My Way (Remix)

Ay
Chyea baby
Squad

Baby, won't you come my way?
Got something I want to say
Cannot keep you out my brain
But first off I'mma start by saying ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.