Drake - Can I?

Can I, baby? Can I, baby?
Can I, baby? Can I, baby?

Can I, bring you to the six where I really stay, baby?
Show you why I am the way I am
Can I,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.