Olexesh - Plan B

Plan B, Kickdown nach Marseille
Wart ab, du wirst sehen, zieh mit Mister ?
Ba-be, lehn dich nach hinten
Genieß' den Ausblick, los, lass kiffen
Augenbl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.