Hustle Gang - Kemosabe

Woa Kemosabe, woa, woa
Woa Kemosabe, woa, woa
I said woa Kemosabe, woa, woa
Woa Kemosabe, woa, woa

I blow the check in Follies
I coulda bought a 'Rar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.