Drake - We Made It (Freestyle)

The only thing I'm seeing I'd like to put an amend on,
Perhaps a little more room here for the fixins.
You know what I'm talkin' bout?
Ooh, we gon' ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.