Rich The Kid - Lost It

Metro be Boomin

The coupe is retarded (skrrt)
Louis my carpet (carpet)
Don't get us started (huh)
I'm back on that boss shit (what)
She boujee ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.