Jhay Cortez - Deseos

Cuando vayas acordarte de mí
Imagínate que yo estoy ahí
Por si acaso te quieres desvestir
Envíame una foto de ti

Ahora mismo me estaba acord...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.