Daddy Yankee - Dura

Me gusta mi reggae
Tiritiritiririti-Daddy
Evo Jedis

Cuando yo la vi
Dije: "si esa mujer fuera para mí"
Perdóname, te lo tenía que decir

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.