Tinie Tempah - Forever

But this time I want
Forever, forever, forever, yeah

Yeah, but this time I want
Forever, forever, forever, yeah
Yeah, this time we'll last
Fore...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.