Cardi B - Rollin

Rollin', rollin', all my bitches rollin'
Rollin', rollin', all my bitches rollin'
And I love that shit (and I love that shit)
Them commas comin' (c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.