Cardi B - Back It Up

Yeah
Cardi B
Hoodcelebrityy

Hey gal, beg you listen to my offa
Yuh body, me ah beg a likkle wine offa
This a nuh sum'n for your smile afta
Me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.