Wisin & Yandel - Hacerte el Amor

Wisin & Yandel
Sentimiento
Es que yo te conozco demasiado
N.I.C.K
W

Mírame a la cara y dime, si no sientes nada
Ya no puedes fingir, te delata...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.