Wisin - Move Your Body

Come on baby, move your body
Come on baby, move your body

Yo solo quiero tus besos
Estoy puesto pa' eso
Hacer que sudes
y estalle la habit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.