Ty Dolla $ign - Side Effects

Yeah, you tried to warn me 'bout the side effects, side effects, you did
Yeah, you tried to warn me 'bout the side effects, side effects, you did
Pu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.