Ty Dolla $ign - Nate Howard (Intro)

And when does the story end?
The life you lead is the legacy you leave
My eulogy was read by a stranger
Full of love, but with misplaced anger
I n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.