Ty Dolla $ign - Don't Judge Me

Don't judge me
Ear Drummers

On the liqs right now don't judge me
Right now off a beam don't judge me
I might pop a seal in the morning
Lately, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.