Maroon 5 - Help Me Out

I'm getting kind of over this
I need a metamorphosis
Are you awake as me?
If not, do you wanna be?

Ooh, I need some temporary saving
Ooh, I nee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.